Digital Health

Open Source – when the office is all over the world

June 9, 2020

Open source software means that there is free access to the source code. The developer is thus allowed to edit the source code and improve the program or adapt it according to his own needs – and we have used that at Trifork, where Martin Zacho Grønhøj has contributed to an internationally used open source framework, which is used as part of both MedCom’s upcoming infrastructure modernization, but also in the FUT project (Joint Development of Telemedicine in Denmark).


Open source – når kontoret er hele verden

Open source software betyder, at der er fri adgang til kildekoden. Udvikleren har dermed lov til at redigere i kildekoden og forbedre programmet eller tilpasse det efter egne behov – og det har vi benyttet os af hos Trifork, hvor Martin Zacho Grønhøj har lavet bidrag til et internationalt anvendt open source framework, der benyttes som del af både MedComs kommende infrastruktur-modernisering1, men også i FUT (Fælles Udvikling af Telemedicin).

Traditionelt set har kommercielle producenter af software holdt kildekoden ”lukket”, så konkurrenter og andre ikke har kunnet kopiere softwaren til videreudvikling eller videresalg. Men open source er et community. Et fællesskab med deling og udvikling. Martin har haft rum og plads til udvikling og har delt med open source fællesskabet, hvilket har betydet, at han har hjulpet udviklere i hele verden. Han har fået tilbagemeldinger fra bl.a. Australien, Canada, Østrig, USA og Holland.

Martin siger: ”Det er spændende at arbejde med, for pludselig er kontoret hele verden.”

Martins bidrag har bestået i en udvidelse af projektet HAPI FHIR2, der har til formål at gøre det endnu lettere at igangsætte nye projekter, der benytter sig af FHIR-standarden3. For at kunne gennemføre opgaven, var det nødvendigt med en omfattende dialog med resten af communitiet for at afklare, hvordan bidraget skulle udformes. Dialogen har også været med til at kvalitetssikre selve bidraget, ligesom kode-review er en integral del af opgaven med at ”give noget tilbage”.

1 https://www.medcom.dk/standarder/modernisering-af-infrastruktur

2 https://hapifhir.io/

3 http://hl7.org/fhir/summary.html

_____

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Jens Kristian Villadsen på jvi@trifork.com.

Previous articles