Trifork Ankomst

Sekretær-skranken bliver ofte en flaskehals på de danske sygehusafdelinger, når patienter står i kø for at blive registreret eller anvist videre.

Sekretær-skranken bliver ofte en flaskehals på de danske sygehusafdelinger, når patienter står i kø for at blive registreret eller anvist videre.

Trifork Ankomst er et digitalt velkomst- og ankomstregistreringssystem for patienter, der møder det moderne sygehus. Systemet sørger for en personlig og tryg elektronisk modtagelse via selvbetjent indscanning af sundhedskortet. Patienten bliver grundigt vejledt på en skærm, så der ikke opstår tvivl omkring tidspunkter, lokation og andre vigtige prædefinerede informationer.

Trifork Ankomst er fuldt integreret med hospitalets bookingsystemer og EPJ, og sørger at al relevant velkomstinformation gives videre til patienten via skærmen. Derudover foretager systemet en automatisk registrering i EPJ, når patienten scanner sit sundhedskort. Systemet er således også et vigtigt redskab for det kliniske personale, som bliver informeret om patienter, der er ankommet, hvorvidt patienten er korrekt kontaktregistreret i EPJ, patientens oplysninger samt fremtidige bookinger og lokation.

Integreret med Trifork Ressource- og opgavestyring kan ankomstregistreringen generere en opgave som skubbes videre til det relevante sundhedspersonale.

Trifork Ankomst er designet til at kunne håndtere flere forskellige afsnit og funktioner på samme skærm, og give forskellige individuelle anvisninger og beskeder til patienterne, alt efter hvilken booking-gruppe patienten er oprettet i.

Trifork Ankomst har allerede sparet mange personaleressourcer i modtagelsen og patienterne en tryg modtagelse på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D eller Øjenafdeling E, OUH Odense.

Patienterne siger, at de oplever at komme til en mere rolig afdeling. En afdeling med rigtig god kommunikation, hvor alle ved, hvad hinanden laver og har sagt.

Helle Eriksen

Tidl. ledende lægesekretær på OUH og med-udvikler af løsningerne

CONTACT

Got questions? Let’s help you

If you prefer, you can also contact us on info@trifork.com