Digital Health

Dose Dispensing – increasing transparency and trust among healthcare professionals

June 19, 2020

Now, it is easier and more manageable for doctors to prescribe medication packed in dosage bags as they can now handle this in the Shared Medication Record. This means, among other things, that all changes and dosages for dose dispensing can be seen directly in the medication record, and that all healthcare professionals can see exactly what dose dispensed medication citizens are getting. As a result, the Shared Medication Record (FMK) is once again helping to increase the transparency of patient medication – and ultimately also more trust and security among patients, doctors and pharmacists.

Læs på dansk herunder


Dosisdispensering – øger gennemsigtigheden, tilliden og sikkerheden blandt patienter, læger og apotekere

Over de sidste to måneder er dosisdispenseringskortet i det Fælles Medicinkort taget i anvendelse på samtlige apoteker i Danmark. Den politiske beslutning med udrulning på alle apoteker 15. juni 2020 var ambitiøs, men blev nået på grund af den store indsats fra samtlige parter.

Nu er det nemmere og mere overskueligt for læger at ordinere medicin, der er pakket i doseringsposer, da de nu kan klare det i det Fælles Medicinkort. Det betyder blandt andet, at alle ændringer og doseringer til dosisdispensering kan ses direkte i medicinkortet, og at alle sundhedspersoner kan se, præcist hvad borgerne får af dosisdispenseret medicin. Dermed er det Fælles Medicinkort (FMK) igen med til at øge gennemsigtigheden i patientens medicinering – og i sidste ende også mere tillid og sikkerhed blandt patienter, læger og apotekere. 

Sikkerheden og gennemsigtigheden øges med FMK og dosisdispensering:

Vi er stolte af at have bidraget til denne vigtige milepæl, men også af at sidde midt i vævet af interessenter fra forskellige hjørner af det danske sundhedsvæsen; apotekerne, lægerne, hospitalerne, kommunerne og ikke mindst patienterne. Vi er imponerede over den store samarbejdsvillighed blandt alle. Det er usædvanligt med så mange interessenter, alligevel har samarbejdet vist sig både at være dynamisk og agilt.

Previous articles