Trifork will develop a critical part of the Corona Passport for the Danish Health Data Authority

Digital Health, March 19, 2021

Digital Health, March 19, 2021

Trifork has won the Danish Health Data Authority’s tender to develop and maintain the underlying health infrastructure, including information on Covid-19 vaccinations and test results, which form the basis of the Corona Passport.

“We are very pleased that the Danish Health Data Authority has shown Trifork the confidence to handle the task in making critical health data available to the Corona Passport. We have worked closely with the Danish Health Data Authority for many years on national, digital health solutions, including the shared medication record and the Danish vaccination register. Together with the health authorities, we will take the best possible care of the Danish citizens’ health data. We are very much looking forward to getting started with the task“, says Jesper Carøe, CCO of Trifork Digital Health.

See Danish press release and contact details below.


Trifork skal udvikle kritisk del af Coronapas for Sundhedsdatastyrelsen

Aarhus, den 19. marts 2021 – IT-virksomheden Trifork har vundet Sundhedsdatastyrelsens udbud om at udvikle og vedligeholde den bagvedliggende sundhedsinfrastruktur, herunder oplysninger om Covid-19 vaccinationer og testresultater, som danner grundlag for Coronapasset.

”Vi er meget glade for, at Sundhedsdatastyrelsen har vist Trifork den tillid at varetage opgaven med at stille kritiske sundhedsdata til rådighed for Coronapasset. Vi har arbejdet tæt sammen med Sundhedsdatastyrelsen gennem mange år om nationale, digitale sundhedsløsninger, herunder det fælles medicinkort og det danske vaccinationsregister, og vi vil sammen med sundhedsmyndighederne passe bedst muligt på danskernes sundhedsdata. Vi ser meget frem til at komme i gang med opgaven,” siger Jesper Carøe, direktør for sundhedsområdet i Trifork.

For yderligere information

Peter Rørsgaard, CMO og presseansvarlig, +45 2042 2494, pro@trifork.com

Om Trifork (www.trifork.com)

Trifork er en innovativ software virksomhed med kontorer i 11 lande og med mere end 800 medarbejdere. I 1996 blev Trifork grundlagt af Jørn Larsen, der stadig er CEO i dag. Trifork opererer primært inden for seks forretningsområder: Digital Sundhed, FinTech og Smart Buildings, Cloud Operations, Cyber Protection og Smart Enterprise. Trifork har været banebrydende inden for digitale sundhedsydelser i flere årtier og har udviklet flere prisvindende systemer, der kan anses som rygraden i det danske sundhedsvæsen.