Supplier of sensor systems for water cycles merges and gets Trifork Labs as co-owner

Press Release, March 15, 2021

Press Release, March 15, 2021

The clean tech startup, Dryp a company that develops sensors and data analysis for monitoring water cycles, is now entering into a partnership with Trifork Labs and is also merging with InforMetics.

With the expansion of co-owners, Dryp has received a capital injection, which according to Peter Skovgaard Rasch, CEO of Dryp, will be used for both product development and sales.

“With this extra capital, we now have the opportunity to hire more employees and can thus accelerate the development of our products. It also gives us the muscle to enter an even larger international market”

Peter Skovgaard Rasch, CEO of Dryp


Read the full press release, in Danish, and see contact details below.


Leverandør af sensorsystemer til vandkredsløbet fusionerer og får Trifork Labs med i ejerkredsen

Startupvirksomheden Dryp, som udvikler sensorer og dataanalyser til overvågning af vandkredsløbet, indgår nu partnerskab med Trifork Labs og fusionerer med InforMetics.

Hyppigere skybrud, kraftigere regnmængder, forhøjet vandstand i havene og stigende grundvand skaber store problemer med oversvømmelser og overløb af spildevand i vores vandløb, søer, fjorde og hav. Derfor investerer kommuner og vandselskaber hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til vand, så der bliver plads til de øgede vandmængder. Det er tunge poster på budgetterne, så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt.

Det er baggrunden for, at virksomhederne InforMetics og Montem samt vandselskabet Aarhus Vand i maj 2019 dannede selskabet Dryp. Selskabet udvikler integrerede sensorløsninger, som giver overblik over vandets komplekse samspil med vandledninger, kloakker og vandløb og gør det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid. Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af spildevands- og regnvandssystemer og samtidig sikre et renere vandmiljø.

Vandsektoren i ikke alene Danmark, men også Norge og Sverige har nu for alvor fået øjnene op for Dryps sensorløsninger, og selskabet har leveret et solidt økonomisk overskud allerede i sit første fulde regnskabsår. Interessen for flere data og bedre overblik bliver ved med at stige, og derfor har partnerne besluttet at fusionere Dryp og InforMetics og samtidig tage en ny partner, Trifork Labs, med ombord. Trifork Labs investerer i innovative teknologi-startups med fokus på videreudvikling og bredere anvendelse af teknologien samtidig med skalering af virksomheden.

Dermed er Dryp nu klar til at tage næste skridt i udviklingen, efter at det på bare 18 måneder er lykkedes at vise, at selskabet leverer et bæredygtigt produkt, som skaber ny værdi hos brugerne, og som er blevet taget rigtigt godt imod på markedet. Med udvidelsen af ejerkredsen har Dryp fået kapitaltilførsel, som ifølge direktør i Dryp, Peter Skovgaard Rasch, skal bruges på både produktudvikling og salg:

”Med denne ekstra kapital får vi nu mulighed for at ansætte flere medarbejdere og kan dermed accelerere udviklingen af vores produkter. Det giver os også muskler til at kunne komme ud på et endnu større internationalt marked.”

Direktør i Dryp, Peter Skovgaard Rasch

Udover investeringen i Dryp har Trifork selv valgt at benytte Dryps løsning i forbindelse med opførelsen af et nyt unikt bæredygtigt kontorhus – Trifork Smart Building One – bygget med udgangspunkt i intelligente teknologiløsninger. Som en del af bygningen etableres en stor tank til opsamling af regn- og spildevand. I samarbejde med Aarhus Vand og ved hjælp af Dryps teknologi kan udledningen af spildevand fra Triforks bygning planlægges og tilpasses afløbssystemet og dermed medvirke til at undgå overløb fra kloakker.

”Vores bygning bliver kort sagt koblet sammen med Aarhus Vand, der via Dryps sensorteknologi så at sige kan fjernstyre vores opsamlingstank og selv bestemme, hvornår vandet skal udledes. På den måde kan Dryps unikke løsning ved hjælp af digital optimering bidrage til at reducere anlægsudgifterne i vandinfrastruktur. Investeringen i Dryp ligger i lige forlængelse af Triforks aktiviteter inden for Smart Building og IoT samt vores filosofi om at investere i innovative startup-virksomheder med internationalt potentiale,”

CCO for Smart Building & IoT i Trifork, Søren Eskildsen.

For Aarhus Vand, som er medstifter og medejer af Dryp, er samarbejdet med Trifork et vigtigt skridt på vejen til udvikling af nye forretningsområder, som skal sikre økonomiske gevinster og styrke hovedforretningen. Vandselskabet ser involveringen i innovative startups som Dryp både som en god økonomisk investering og som en mulighed for at bidrage til teknologisk udvikling af vandsektoren. CFO i Aarhus Vand, Mads Bayer, ser det som et kvalitetsstempel og siger:

”Triforks investering er et klart bevis på, at vi kan tiltrække professionelle investorer, som kan hjælpe os med at skalere de startups, vi etablerer ved siden af vores hovedforretning.”

CFO i Aarhus Vand, Mads Bayer

For yderligere information kontakt:

Peter Skovgaard Rasch, CEO Dryp, +45 3020 6942, pr@informetics.com

Søren Eskildsen, CCO Smart Building Trifork,+45 5076 1100, ses@trifork.com

Mads Bayer, CFO Aarhus Vand, +45 8947 1143, mads.bayer@aarhusvand.dk

Photo by Ole Hartmann Schmidt.