Trifork will help create the world's best children's hospital. New partner in BørneRiget Hospital Foundation.

Press Release, September 20, 2021

Press Release, September 20, 2021

See the full press release in danish below

Denmark’s future hospital for children, young people and mothers, BørneRiget, will be groundbreaking and among the very best in the world, and the BørneRiget Hospital Foundation will contribute to the hospital being able to fulfill its vision. Trifork has entered into a partnership with the BørneRiget Hospital Foundation, and will help BørneRiget set new standards for treatment and user experience for patients and relatives.

Louise Schønau, director of the BørneRiget Hospital Foundation, says: “The purpose of the BørneRiget Hospital Foundation is simply to make BørneRiget richer. Richer in experiences, in care, in research, in equipment and in the innovation that must be present both now and in the future. ” Louise Schønau continues: “I look forward to the BørneRiget Hospital Foundation together with, among others, Trifork being able to help BørneRiget to improve the conditions for future generations and set new standards for hospital stays and treatments among children, young people and mothers.”

“The next step in Digital Health is for us at Trifork to provide experiences beyond the core treatment. Experiences that help improve treatment by motivating more activity, socializing and in the end happier children. That is why we are happy to have become a partner with BørneRiget Hospital Foundation, ”

says Karen Skjerbæk Jørgensen, VP and CCO Digital Health at Trifork.

Trifork skal være med til at skabe verdens bedste børnehospital – er ny partner i BørneRiget Fonden

Danmarks kommende hospital for børn, unge og fødende, BørneRiget, vil være banebrydende og blandt de allerbedste, og BørneRiget Fonden skal bidrage til, at hospitalet kan indfri visionen. Trifork har indgået et partnerskab med BørneRiget Fonden, og skal hjælpe BørneRiget med at sætte nye standarder for behandling og brugeroplevelse for patienter og pårørende.

I 2025 åbner Rigshospitalets nye, højtspecialiserede hospital for børn, unge og fødende – også kaldet BørneRiget. BørneRiget Fonden skal hjælpe BørneRiget med at blive et børnehospital i verdenklasse i samarbejde med virksomheder, fonde og private donorer – herunder Trifork.

Trifork og BørneRiget arbejder allerede sammen om SpilleRiget, et digitalt samlingspunkt, hvor både patienter og pårørende, kan finde digital leg og aktivitet under hospitalsopholdet. Dette kan f.eks. være aktiviteter, hvor indlagte børn og unge kan møde hinanden, hvor patient og søskende kan spille sammen eller i forbindelse med hospitalsprocedure og genoptræning. Konkrete eksempler på samarbejdet er projekterne ‘Bryd Isolationen – du er ikke alene’ og ‘Digital Universe of Play and Activity for Youth in Hospitals (DUOPLAY)’, hvor ny teknologi bruges til at forbedre hverdagen under hospitalsophold.

For Trifork er partnerskabet med BørneRiget Fonden en unik mulighed for at være en endnu større del af et børnehospital i verdensklasse, hvor vi kan byde ind med stærke kompetencer indenfor teknologi, sikkerhed og data, men også med mange års erfaring med it-løsninger til sundhedsområdet.

”Næste skridt inden for sundheds-IT er for os hos Trifork at give oplevelser ud over kernebehandlingen. Oplevelser, der er med til at fremme bedringen ved at motivere til mere aktivitet, socialt samvær og dermed gladere børn. Derfor er vi meget glade for at være blevet partner med BørneRiget Fonden,”

siger Karen Skjerbæk Jørgensen, VP Digital Health hos Trifork.

Direktør for BørneRiget Fonden Louise Schønau siger: ”Formålet med BørneRiget Fonden er helt enkelt at gøre BørneRiget rigere. Rigere på oplevelser, på omsorg, på forskning, på udstyr og på den nytænkning, der skal være tilstede både nu og i fremtiden.” Louise Schønau fortsætter: ”Jeg ser frem til at BørneRiget Fonden sammen med blandt andet Trifork kan hjælpe BørneRiget til at forbedre vilkårene for fremtidige generationer og sætte nye standarder for hospitalsophold og behandlinger blandt børn, unge og fødende.”

Kontakt

Karen Skjerbæk Jørgensen
Vice President, Trifork Digital Health Adresse: Europaplads 2, 1., 8000 Aarhus C Tlf.: 31487808
E-mail: ksj@trifork.com

Louise Schønau
Direktør, BørneRiget Fonden
Adresse Bredgade 30, 1260 København K
Tlf.: 24760044
E-mail: louise.schoenau@bornerigetfonden.com

Om BørneRiget

BørneRiget er Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende på Rigshospitalet, som bliver til virkelighed, takket være et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Ole Kirk’s Fond og Rigshospitalet. BørneRiget er efter planen færdigbygget i 2025. Læs mere på www.rigshospitalet.dk/boerneriget.

Om BørneRiget Fonden

Gennem donationer og partnerskaber med virksomheder, fonde og privatpersoner yder BørneRiget Fonden støtte til gavn for hospitalets patienter op til 18 år – fra det endnu ufødte barn til den unge voksne – samt deres pårørende. Alle støtteprojekter defineres i tæt samarbejde med hospitalet inden for fire fokusområder: Patienters og deres familiers trivsel, Forskning og udviklingsprojekter, Uddannelse og Indkøb af avanceret udstyr. Læs mere på www.bornerigetfonden.com.

Om Trifork

Trifork med kontorer i 11 lande i Europe og USA er en international NextGen IT-virksomhed der udvikler innovative software løsninger i samarbejde med sine kunder. Selskabet har mere end 900 ansatte og arbejder indenfor seks forretningsområder: Digital Health, FinTech, Smart Buildings, Cloud Operations, Cyber Protection og Smart Enterprise. Triforks forskning og udvikling foregår i Trifork Labs, hvor Trifork løbende medinvesterer og udvikler teknologi start-up selskaber. Trifork står bag brandet GOTO, som driver et globalt tech community med over 200.000 følgere og mere end 20 millioner views. Læs mere om Trifork på www.trifork.com