Nine and the Danish Business Authority continues collaboration of IT support of the government's aid to Danish businesses

Press Release, March 1, 2022

Press Release, March 1, 2022

IT consultancy Nine, a Trifork company, continues the collaboration of development of the governments aid to Danish businesses and entrepreneurs affected by corona restrictions.

Nine have been managing the task since the first corona related aid was initiated in March 2020 after the first lockdown. In total more than DKK 19 billion have been paid in compensation with more than 180.000 approved applications.

Read the full press release in Danish below


Nine og Erhvervsstyrelsen fortsætter samarbejdet om IT understøttelse af Regeringens hjælpepakker til danske virksomheder

It-konsulentvirksomheden Nine, der er en del af Trifork, fortsætter samarbejdet om udvikling og vedligehold af Regeringens hjælpepakker til danske virksomheder og selvstændige, der er eller har været berørt at coronarestriktioner.

Nine har allerede håndteret opgaven for Erhvervsstyrelsen siden de første hjælpepakker blev indført i marts 2020 i forbindelse med den første coronanedlukning.

Vi har arbejdet tæt sammen med Erhvervsstyrelsen i mange år og har stort kendskab til hele deres IT-landskab. Derfor kunne vi også hurtigt udvikle systemerne til håndtering af hjælpepakkerne, da de med kort varsel blev indført. Selv om vi forhåbentlig kan se enden på pandemien, er der fortsat en del opgaver, herunder især kontrol, forbundet med hjælpepakkerne. Skulle det blive nødvendigt med nye hjælpepakker, er vi med denne aftale også klar til at hjælpe med at få etableret en effektiv IT understøttelse hurtigt

siger CEO i Nine, Jacob Strange.

Der er vedtaget flere forskellige hjælpepakker. Der er godkendt flest ansøgninger til lønkompensation, kompensation for faste omkostninger og kompensation til selvstændige. Til både lønkompensation og faste omkostninger er der i alt udbetalt lidt over 19 mia. kr. fordelt på hhv. ca. 102.000 og 77.000 godkendte ansøgninger. Selvstændige har fået udbetalt ca. 11 mia. kr. fordelt på næsten 200.000 godkendte ansøgninger.