Krigsreglen og cloud - hvad må vi?

Krigsreglen er én af de rammebetingelser, der har givet offentlige og private virksomheder de største hovedbrud, når snakken falder på cloud. Reglen sikrer, at personoplysninger opbevares i Danmark af hensyn til statens sikkerhed i tilfælde af krig.

Når organisationer har skullet vurdere om en IT løsning var omfattet af reglen, har tolkningerne været forskellige og vejledningen fra myndighederne har været meget begrænset. Vi dykker ned i de otte spørgsmål, der ligger til grund for Justitsministeriets vejledning om den ny krigsregel, der blev annonceret i efteråret 2019.

Vi trykprøver spørgsmålene i forhold til en konkret kontekst af digital innovation og de rammer som cloudarkitektur – og særligt arkitekturen omkring Google services – definerer.

Webinaret er et virtuelt panel, der giver rig mulighed for at stille spørgsmål.

Vi kommer omkring flg.:

  • Hvilke IT-systemer, personoplysninger og databehandlinger omfattes af krigsreglen?
  • Hvordan håndhæves krigsreglen i praksis?
  • Hvilken dokumentation forventes i relation til overholdelse af krigsreglen, og hvornår skal myndighederne underettes?
  • Hvordan er forholdet mellem krigsreglen og lokale/globale cloud services?
  • Hvilke begrænsninger og muligheder skaber krigsreglen?
  • Hvilken betydning har etableringen af et nationalt Google datacenter?
  • Hvad skal vi som organisation være ekstra opmærksom på i relation til krigsreglen?

Webinaret henvender sig til:

  • Ledere der arbejder med digital innovation og udvikling
  • Juridiske eksperter i virksomheder, der håndterer personfølsom information
  • CIOs, CTOs og CDOs

Tue Goldschmieding

Gorrissen Federspiel

Partner

Tue Goldschmieding yder rådgivning til danske og internationale klienter om outsourcing, it-kontrakter og beskyttelse af informationssikkerhed. Tue har lang erfaring med komplekse outsourcing- og it-transaktioner samt håndtering af lovgivningsmæssige og sikkerhedsrelaterede spørgsmål vedrørende beskyttelse af information til privatlivets fred.

David Telyas

Gorrissen Federspiel

Managing Counsel, PhD

David Telyas assisterer danske og udenlandske klienter med rådgivning i forbindelse med forhandlinger og retssager med IP-lovgivning og konkurrenceret i fokus.

David har stor erfaring indenfor spørgsmål vedrørende e-handelsplatforme, online marketing og softwareudvikling. Derudover har han hjulpet klienter i en række større overtrædelsessager inden for disse områder, herunder overtrædelse af aftaler, crawling/scraping af data samt uretmæssig anvendelse af registrerede varemærker.

Christian Stahl

Google Cloud

Partner Manager for Google Cloud

Christian Stahl er partner manager for Google Cloud og er ansvarlig for økosystemudvikling og kanalydelse i de nordiske lande. Christian har lang baggrund inden for it og har privat arbejdet for virksomheder som HP og Microsoft samt at være lektor ved Danmarks IT-universitet. Fokus har altid været centreret omkring emeringsteknologier og økosystemet omkring dem. Christian taler typisk ved mere end 10 industrihændelser årligt, normalt omkring emnet for skyens fremtid og vedtagelse i økosystemet.

Line Christa Amanda Sørensen

Trifork

CCO - Cloud Strategist

Line Christa Amanda Sørensen er CCO hos Trifork og rådgiver Trifork kunder internationalt om strategisk cloud transformation. Line har engageret sig i digital og cloud-drevet innovation de seneste 10 år med koncept- og produktudvikling og agil transformation af organisationer. Line er co-founder af række initiativer til investering og erfaringsudveksling på topledelsesniveau herunder Fintech Inner Circle, Nordic Fintech Angels og ZAD Ventures. Hendes primære opgave er at styrke danske og internationale virksomheders innovationskraft gennem ny teknologier og nye forståelsesrammer.

Watch the webinar here: