What are the Danes doing better? Asks Süddeutsche Zeitung.

Digital Health, February 22, 2022

Digital Health, February 22, 2022

Süddeutsche Zeitung has written an article, where they claim that Denmark always comes out on top in global health rankings and discuss what Germany can learn from their Neighbors.

In the German newspaper, Volker Amelung, professor of health systems research at Hannover Medical School, comments on the difference between the German and Danish conditions in the health sector. Especially one thing, is something he emphasizes as a marked difference – digitization.

In Denmark, electronic patient records have been established for years, hospitals possess modern technology, and everyone involved is digitally connected. The online portal sundhed.dk, where patients, doctors and pharmacists have access to, is one of the world’s leaders.

An app that makes work more efficient and the journey of the patient easier

For years, Trifork developed several digital solutions within the healthcare field. Together with Visikon, we have developed what is known as the patient journey; a digital companion through all phases of an illness, from hospitalization, through training and surgery, to discharge and aftercare. With animated videos, direct access to all health data and a close connection between different systems, patients must be able to prepare for an operation independently and from home. A solution will streamline the workflow for healthcare professionals and ultimately address the shortage of healthcare professionals.

“Using these digital solutions, nurses can save up to 40 percent of their time because they are only asked when really needed.”

Anders Nejsum, CEO Visikon

From 2022, Visikon plans to bring the “My treatment” app, which has been on the market in Denmark since 2016, to Germany. According to Nejsum, the implementation of the systems will only take a few months, as the technology can be easily transferred.


Hvad er det danskerne gør bedre? Spørger Süddeutsche Zeitung.

Ifølge en artikel, udgivet af den tyske avis Süddeutsche Zeitung, kæmper alle europæiske lande med manglen på sundhedspersonale. Danmark er til gengæld placeret i toppen på den globale sundhedsrangliste – noget tyskerne, ifølge dem selv, ser op til.

I den tyske avis udtaler Volker Amelung, professor i sundhedssystemforskning ved Hannover Medical School, sig om forskellen på de tyske og danske forhold i sundhedssektoren. Specielt én ting er noget han understreger som en markant forskel – digitalisering. 

I Danmark har elektroniske patientjournaler været etableret i årevis, hospitaler besidder moderne teknologi, og alle involverede er digitalt forbundet. Netportalen sundhed.dk, hvor patienter, læger og farmaceuter har adgang til, er en af ​​verdens førende.

En app der gør arbejdet effektivere og patiensrejsen nemmere

Trifork i årevis udviklet en række digitale løsninger indenfor sundhedsområdet. Sammen med Visikon har vi udviklet det, der er kendt som patientrejsen; en digital ledsager gennem alle faser af en sygdom, fra indlæggelse på hospitalet, gennem uddannelse og operation, til udskrivelse og efterbehandling. Med animerede videoer, direkte adgang til alle sundhedsdata og en tæt sammenhæng mellem forskellige systemer skal patienterne selvstændigt og hjemmefra kunne forberede sig til en operation. En løsning vil effektivisere arbejdsgangen for sundhedspersonale og i sidste ende løse manglen på sundhedspersonale.

”Ved hjælp af disse digitale løsninger kan sygeplejerskerne spare op til 40 procent af deres tid, fordi de kun bliver spurgt, når det virkelig er nødvendigt.”


Anders Nejsum, administrerende direktør Visikon

Fra 2022 planlægger Visikon at bringe “Mit Forløb”-appen, som har været på markedet i Danmark siden 2016, til Tyskland. Ifølge Nejsum vil implementeringen af systemerne kun tage et par måneder, da teknologien nemt kan overføres.