The My Doctor app has become the most popular in Denmark

Digital Health, April 30, 2020

Digital Health, April 30, 2020

With more than 421,100 downloads, MinLæge is the most downloaded app in Denmark right now. And it makes sense in a crisis situation where people are ready for change. In just a short period of time, doctors and patients have adopted the solution as a natural extension of their typical GP visit and therefore video consultations and virtual waiting rooms in healthcare are here to stay.

It is interesting that the solution has also accelerated the digital transformation in Danish society as a whole and offers tremendous opportunities for other sectors – because if the population is ready to talk to their GP through video, in a safe and secure environment, then they may be ready to meet their real estate agent or banking and insurance adviser in this way too.

There has already been great interest from other sectors and companies that also see opportunities in meeting customers and clients – without having to actually meet them. Of course, we are very pleased and we look forward to helping other companies implement strong and seamless solutions like this one – while maintaining the highest level of security for their customers – in all sectors.


Læge-app er blevet Danmarks mest populære

Med mere end 421.100 downloads er MinLæge Danmarks mest hentede app lige nu. Og det giver god mening i en krisesituation, hvor folk er omstillingsparate. Lægerne og patienterne har på kort tid taget løsningen til sig som en naturlig forlængelse af det gode lægebesøg og derfor er videokonsultationer og det virtuelle venteværelse på sundhedsområdet kommet for at blive. For os er det nærhed i det digitale rum.

Det er interessant, at løsningen også har fremskyndet den digitale transformation i det danske samfund som helhed – og byder på enorme muligheder for andre sektorer. For hvis befolkningen er klar til at tale med deres læger på video i et sikkert miljø, så er de måske klar til at møde deres ejendomsmægler eller bank- og forsikringsrådgiver på denne måde.

Der har allerede været interesse fra andre sektorer og virksomheder, der også kan se muligheder i at møde kunderne og klienterne – uden at skulle møde op fysisk. Det glæder os selvfølgelig, og vi ser frem til at hjælpe andre virksomheder med at implementere stærke og seamless løsninger som denne – samtidig med at de opretholder det højeste sikkerhedsniveau for deres kunder – i alle sektorer.

TV2 Lorry har skrevet en artikel (DANSK) om løsningen, den kan du læse herunder: