Digital Health

First major grant for corona research in the primary healthcare system

April 29, 2020

At Trifork, we are super proud to be part of this new research project, the first major investment in corona-related research in the primary healthcare sector. A broad public-private partnership between GPs, researchers, companies and civilian actors can facilitate the digitization of future general medical practice.

The Innovation Fund has allocated DKK 4.3 million to investigate how the virtual medical consultation can be improved both during and after the action against the coronavirus. It is highly topical and it supports our general drive to use technology to create a coherence in the treatment in the Danish healthcare system – and ultimately free the expertise and time to the places where they are most needed.

We are involved because we want to create a much better foundation for a good consultation with the GP where you are not physically present. We want to improve the quality of the remote consultation.


Første større satsning på corona-relateret forskning i den primære sundhedssektor

Hos Trifork er vi superstolte af at være med i dette nye forskningsprojekt, der er den første større satsning på corona-relateret forskning i den primære sundhedssektor. Et bredt offentligt-privat partnerskab mellem praktiserende læger, forskere, virksomheder og civilsamfundsaktører kan facilitere digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis

Innovationsfonden har bevilliget 4,3 mio. kr. til at undersøge, hvordan den virtuelle lægekonsultation kan forbedres både under og efter indsatsen mod coronavirus. Det er højaktuelt og det understøtter vores generelle drivkraft til at anvende teknologi til at skabe en sammenhæng i behandlingen i det danske sundhedsvæsen – og i sidste ende frigive kompetencer og hænder til de steder, hvor der er mest brug for dem.

Vi er med, fordi vi ønsker at skabe et langt bedre fundament for en gode konsultation med lægen, hvor du ikke er fysisk til stede. Vi vil forbedre kvaliteten af fjernkonsultationen.

Det kan vi gøre, fordi vi har et stort kendskab til sundhedsdomænet og teknologien under. Sammen med vores gode samarbejdspartnere, PLO, PLSP, Sundheds- og Ældreministeriet og MedCom, har vi med MinLæge App allerede fået etableret en super god løsning til videokonsultationer. Nu gælder det om, hvordan man kan gøre det endnu bedre – især ved interaktionen mellem patient og læge.

En af de gode ideer, som projektet skal afdække, er et såkaldt ”Flipped Consultation Room”, hvor man faktisk starter konsultationen, før man kommer i kontakt med lægen. En slags selvbetjening eller egen-triagering, hvor man på forhånd kvalificerer sin henvendelse ved fx at fortælle, hvad det drejer sig om.

Morgenens telefontid hos lægen er ofte en travl tid, hvor der kan forekomme ventetid. Hvis man på denne måde kan kvalificere henvendelserne allerede i det virtuelle venteværelse, samtidig med at man inddrager PRO (patient rapporterede oplysninger)og knytter det op i en konsultationssammenhæng, så har lægen bedre mulighed for at forberede konsultationen og prioritere, hvem der har mest brug for hjælp. Og dermed også at det er de rigtige, man hjælper først.

Det er et højaktuelt projekt, men vi tror på, at det handler om meget mere end Corona og Covid-19. Verden bliver ikke den samme igen. Vi har brugt og bruger situationen til hurtigt at udvikle og afteste nye muligheder og nye funktioner, der giver større patientinddragelse og fleksibilitet – og dette vil man bruge i mange år fremover.

Previous articles