Trifork helps the Stork

Digital Health, September 8, 2020

Digital Health, September 8, 2020

We have proudly been chosen as the supplier of the new national pregnancy app in Denmark.

Previously, pregnant women had to carry around a paper version of their pregnancy record when going to their medical practitioner. Besides the practical nuisance of always having to remember it, there was also the worry of losing the physical journal. The responsibility was, as it were, in their own hands.

With the new app, pregnant women will be able to closely follow their pregnancy, as they will have access to all the information from their healthcare practitioners, including doctors, midwives and sonographers. Women will also be able to see the latest information regarding appointments and read a selection of articles on health and well-being during pregnancy. The app will replace the paper journal.

Read more about it from the Danish Health Data Authority (in Danish).

We will also ensure the success of getting many users on the app by sponsoring storkene.dk (the Danish storks) and giving “the storks” the best possible breeding conditions in Denmark.

If you want to read more in detail about the pregnancy system, then click here (in Danish).


Trifork hjælper STORKEN – så hjælper storken forhåbentligt Trifork

Vi vil have en flyvende start på den nye graviditetsapp, og måske kan STORKEN levere en masse brugere?

Storken er leverandør af nyfødte… og Trifork er leverandører af den nye app for alle gravide i Danmark. Der må være grobund for et godt samarbejde lige der.

Men hvordan?

Vores umiddelbare tanke er, at vi må sørge for, at der kommer virkelig mange babyer til verden, så alle deres mødre skal bruge app’en. 

Og STORKEN. Storken må være svaret. Nye fine storkereder og lækre yngle-muligheder. Og masser af babyer.

Derfor har vi valgt at SPONSORERE storkene.dk, der giver bedre forhold for storke i Danmark med blandt andet opsætning og renovering af storkereder, og dermed kan der komme endnu flere babyer ud i det danske land. Og en masse brugere til den nye graviditets app.

Læs mere om storkene.dk. — > doner selv, se live-opdateringer fra rederne mv.

App til den gravide

Som gravid har man båret rundt på den gule kuvert med vandre- og svangerskabsjournalen, når man skulle til læge, jordemoder, osv. Man har været nervøs for at miste kuverten – og måske endda overblikket. Ansvaret var ligesom i egne hænder.

Den gravide kommer nu til at kunne følge nøje med i sit eget graviditetsforløb via graviditetsapp’en, der skal erstatte papirjournalen. Med denne app har man indgang til al information om egen graviditet – både fra egen læge, fødestedet, jordemoder og sonograf. Man vil også komme til at se nyeste information om aftaler i forbindelse med graviditeten og læse et udvalg af artikler om sundhed og trivsel under graviditeten.

Læs mere om app’en hos Sundhedsdatastyrelsen.                     

Graviditetsmappen er faglighed og tværgående overblik for sundhedsfaglige

Hos Trifork er vi meget stolte, glade og ydmyge over at få lov til at løse denne opgave med at gøre journalen digital – og med at give tryghed og overblik til de gravide, samt faglighed og tværgående overblik til de sundhedsfaglige, der ligeledes får en samlet brugergrænseflade til Graviditetsmappen.

Vi er leverandør på både frontend og backend og står derfor for en totalløsning. Graviditetsmappen erstatter både den papirbårne svangerskabsjournal og vandrejournal og udgør kernen i den samlede digitale løsning af graviditetsforløbet. En digital løsning, som gør det let for de sundhedsfaglige at se og dele relevante data om graviditeten, uanset hvor i sundhedssektoren de arbejder. Egen læge, fødested og jordemoder vil kunne se informationerne i deres respektive fagsystemer via en frameløsning, mens de gravide kan se deres egne oplysninger i appen.

Læs mere om Graviditetsmappen.

Vi er allerede godt i gang med opgaven, og ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle interessenter – og et rigtig spændende og betydningsfuldt projekt.