New app from Royal Greenland supports sustainable fishing

Press Release, March 30, 2021

Press Release, March 30, 2021

Royal Greenland launches an iPhone app in Greenland which makes it easier for 2,200 line fishermen to meet documentation requirements for sustainable fishing. The new app digitizes the catch data of the self-employed fishermen – an essential part of important sustainability certification of the catch.

The Greenlandic fishing group, Royal Greenland, together with the IT company, Trifork, has developed an app that enables small, independent fishermen to achieve higher prices for their catch via meeting strict sustainability requirements.

“When we decided a year ago to digitize our procurement processes, we set ourselves a goal of making everyday life easier and better for the fishermen who go out to sea every day in small fishing boats. We have now collected and digitized the necessary certifications and permits, so that the fishermen have easy access to meet all documentation requirements“, says Lars Bo Hassinggaard, Corporate IT Manager at Royal Greenland.

See full Danish press release and contact details below.


Ny app fra Royal Greenland understøtter bæredygtigt fiskeri

Den grønlandske fiskerikoncern Royal Greenland har sammen med IT-virksomheden Trifork udviklet en app, der gør det muligt for små, uafhængige fiskere at opnå højere priser for deres fangst via opfyldelse af strenge bæredygtighedskrav.

Langs kysten i Vestgrønland indhandler 2200 selvstændige fiskere deres fangst til Royal Greenlands mere end 40 indhandlingsanlæg og fabrikker. Fiskere, som hver dag stævner ud for at linefiske fra små både, har med Royal Greenlands nye iOS-app fået et redskab til en smidigere hverdag. Hvor de tidligere har registreret al fangstdata manuelt, har fiskerne med den nye app mulighed for at registrere deres fangst elektronisk og dokumentere, hvor deres fisk er fanget.

Sporbarhed er et udslagsgivende parameter for den pris, som fiskerne kan handle deres fisk til. Når fiskerne kan fremlægge dokumentation for, at de har fisket bæredygtigt – dvs. specifikke arter i godkendt farvand – vil handelsprisen stige til fordel for de uafhængige fiskere.

Lars Bo Hassinggaard, Corporate IT Manager hos Royal Greenland, fortæller: ”Da vi for et år siden besluttede os for at digitalisere vores indhandlingsprocesser, satte vi os et mål om at gøre hverdagen lettere og bedre for de fiskere, som hver dag begiver sig ud på havet i små fiskebåde. Nu har vi samlet og digitaliseret de nødvendige certificeringer og tilladelser, så fiskerne har nem adgang til at opfylde alle dokumentationskrav.”

I udviklingen af de nye apps til Royal Greenland har Trifork konsulteret fiskerne i Grønland for at sikre, at løsningen tager udgangspunkt i de problemstillinger, som fiskerne står overfor i hverdagen.

”Det er helt afgørende at tænke i brugerbehov fra dag ét, når vi udvikler mobile løsninger, der integrerer mod tunge ERP-systemer som SAP. Vi skaber relevante snitflader, som giver mening for slutbrugerne, så de oplever, at appen tilfører værdi til deres hverdag,” siger Kevin Hagemann Petersen. ”Den nye app er stærkt intuitiv med understøttende piktogrammer, og den giver fiskerne et godt og digitalt overblik over deres fiskelicenser og bogholderi. Det har været en fornøjelse at arbejde med et projekt, der ligger i direkte forlængelse af Triforks ambition om at forbedre verden med software,” siger han.

Royal Greenland har med denne IT-investering digitaliseret 70.000 manuelle transaktioner på indhandlingsstederne, så Royal Greenlands personale blot skal godkende data, de der automatisk synkroniseres mellem fiskernes iOS-enhed og det SAP-system, som udgør rygraden i Royal Greenlands IT- landskab.

”Den nye app fra Royal Greenland gør min hverdag meget nemmere. Jeg afleverer min fangst, og så tager jeg hjem – jeg behøver ikke længere at kigge forbi Royal Greenlands kontor for at udfylde papirer, og der er heller ikke brug for en computer til at lave regnskab mere, for det hele kan klares fra min smart phone med den nye app. Appen er let at bruge, og den sparer mig for masser af tid”, siger Henrik Jensen, selvstændig fisker i Ilulissat.

Ambitionen om at forbedre fiskernes hverdag via digitalisering har fået en god start. Da Royal Greenland begyndte udrulningen af appen i lokalsamfundet, gik der ikke længe, før fiskerne selv opsøgte Royal Greenland for at blive en del af første bølge – de havde hørt fra kollegaer, at appen åbner op for en forbedret hverdag på havet.

Contact:

Lars Bo Hassinggard, Corporate IT Manager, Royal Greenland, +45 98 15 44 00
Kevin H. Petersen, CEO – Trifork Smart Enterprise, +45 40 25 93 20
Peter Rørsgaard, CMO og presseansvarlig, Trifork, +45 20 42 24 94