From 4 weeks to 5 days - Digitisation of application for travel allowances in the Danish healthcare system

Digital Health, May 21, 2021

Digital Health, May 21, 2021

From a waiting time of up to 4 weeks on average, to less than 5 days on payment of travel allowances to patients after implementation of the digital health solution, we can safely say that the solution is largely a success.

Citizens and patients can now sit at home and apply for travel allowances regarding patient transport when being treated at hospitals in Region Zealand. In March 2020, the solution was launched at the region’s hospitals, and as a web solution for patients.


Fra 4 uger til 5 dage – Digitalisering af ansøgning om befordringsgodtgørelse

Fra at være gået fra en ventetid på op til 4 uger i gennemsnit, til under 5 dage på udbetaling af befordringsgodtgørelse til patienterne efter implementering af digitaliseringsløsningen, kan vi vist godt sige, at løsningen i store træk er en succes.

Læs mere om Trifork Befordring her

Under normale omstændigheder benytter hospitalerne mange ressourcer fra lægesekretærer og sygeplejersker til at hjælpe patienter med udfyldelse af en ansøgning om befordringsgodtgørelse.

Præhospitalt Center i Region Sjælland har udgivet Årsrapport 2020, hvor de beskriver Trifork Befordring. I marts 2020 blev digitaliseringsløsningen skudt i gang på regionens sygehuse, og som web-løsning for patienterne. Efter udvikling og implementering af systemet, blev det muligt for borgere at ansøge om befordringsgodtgørelse hjemmefra, via applikationen Tilskud til patientkørsel ved behandling i Region Sjælland.

Både sygehusafdelingerne og borgerne har taget godt imod systemet. Afdelingerne har udvist stor seriøsitet i de sundhedsfaglige vurderinger, som ligger til grund for den visiterede kørselstype. Præhospitalt Center har ydet en stor indsats i at hjælpe afdelingerne med at behandle deres del af ansøgningerne, inden for den fastsatte behandlingstid. Ud fra Præhospitalt Centers erfaring med digitaliseringsløsningen, anses det som en stor forbedring i forhold til de tidligere manuelle arbejdsgange. Vi har nu et tidssvarende, bæredygtigt system, hvor mange tusinde stykker papir ikke længere bliver printet og arkiveret, men hvor vi i stedet kan følge ansøgningens behandling digitalt. Patienter kan også hjemmefra sofaen sidde med sin tablet, pc eller smartphone og se, hvor langt ansøgningen er i systemet ligesom de i historikken kan se deres allerede behandlede ansøgninger.

Hvis en borger er undtaget digitale løsninger, ikke har familie eller andre til at hjælpe sig med at ansøge digitalt, er den afdeling patienten bliver behandlet på, som er behjælpelig med at oprette en manuel ansøgning.

Siden marts er alle ansøgninger, hvor en patient er behandlet i Region Sjælland, ansøgt digitalt. Det er alene ansøgninger, fra patienter der behandles udenfor Region Sjælland, der fortsat modtages på papir. Det er målet, at disse ansøgninger gradvist kan overgå til digital behandling. Dette betyder, at de ansøgte papirsansøgninger, som stadig indkommer fra patienter behandlet udenfor Region Sjælland, kan behandles digitalt af Befordringsservice. Dette vil betyde at patienterne kan følge deres ansøgning i behandlingsprocessen.

Den gennemsnitlige ventetid fra modtagelse af befordringsansøgning i Tilskud til patientkørsel, til bogføring, er på under 5 dage, hvorefter ansøgningen går til udbetaling. Sammenlignet med i gennemsnit op til 4 ugers behandlingstid i 2019. Den nedsatte behandlingstid på de ansøgninger, hvor patienter er behandlet i Region Sjælland, har også bidraget til, at behandlingen på de ansøgninger, for patienter der er behandlet udenfor Region Sjælland, er faldet fra i gennemsnit 4-6 uger og ned til i gennemsnit 2-3 uger.

“Fra idriftsættelse af digitaliseringsløsningen til og med udgangen af 2020 er der behandlet i alt 119.297 befordringsansøgninger i digitaliseringsløsningen. I hele 2020 er der udbetalt befordringsgodtgørelse for kr. 35.148.311.”

Præhospitalt Center, Region Sjælland

Præhospitalt Center, Region Sjælland – Årsrapport 2020

Læs hele årsrapporten fra Præhospitalt Center i Region Sjælland lige her.