Dosispakket medicin

Digital Health, May 11, 2021

Digital Health, May 11, 2021

Læs om alle de gode erfaringer fra apotekerne, lægerne og kommunerne i seneste nummer af Farmaci – (magasinet fra Danmarks Apotekerforening)

For snart et år siden flyttede håndteringen af dosispakket medicin over i det Fælles Medicinkort (FMK). Det har betydet nye arbejdsgange på apoteket, hos de praktiserende læger og i kommunerne. At få et godt samarbejde kræver involvering og engagement af alle involverede. I dette spændende nummer af #Farmaci fortæller de, hvordan to apoteker er lykkedes med at få etableret et godt samarbejde med de praktiserende læger. De er også forbi Gribskov, som er én blandt flere kommuner, der lige nu er i gang med at udbrede dosispakket medicin på plejehjem og i hjemmeplejen og hører, hvordan det frigør dyrebare ressourcer hos plejepersonalet og øger medicinsikkerheden.

Du bør klikke herunder og læse Farmaci#05.