Break the Isolation at BørneRiget - Children’s Hospital Copenhagen

Digital Health, November 23, 2021

Digital Health, November 23, 2021

Children who are hospitalized for extended periods of time often feel isolated. They can not be with friends and family as they usually are. Everyday life is completely different. But how can you alleviate the isolation and give them the feeling of being social and at the same time being a part of everyday life – even outside the hospital walls?

In collaboration with the upcoming Børneriget – Children’s Hospital Copenhagen, Serious Games and Khora Games, Trifork has now developed phase 1 of the digital solution, which will make everyday life as a patient at Børneriget a little more fun.

The project BREAK the ISOLATION is meaningful for all parties. It is based on the technology Augmented Reality, which puts a digital layer on top of the real world. It will create new and exciting experiences for children and young people who are admitted to the children’s ward.

Read more in Danish below


BRYD ISOLATIONEN på Børneriget

Børn, der er indlagt på hospitalet i længere tid, føler sig ofte isoleret. De kan ikke være sammen med venner og familie, som de plejer. Hverdagen er en helt anden. Men hvordan kan man afhjælpe isolationen og give dem følelsen af at være sociale og samtidig være en del af hverdagen – også uden for hospitalets vægge?

Projektet BRYD ISOLATIONEN er meningsfyldt for alle parter, og vi håber alle på at kunne give børnene lidt leg og glæde tilbage i en forandret hverdag.

I et samarbejde med det kommende Børneriget, Serious Games og Khora Games har Trifork nu udviklet fase 1 af den digitale løsning, som skal gøre hverdagen som indlagt på Børneriget lidt sjovere. 

Projektet er baseret på teknologien Augmented Reality, der lægger et digitalt lag ovenpå den virkelige verden. Det kommer til at skabe nye og spændende oplevelser for børn og unge, der er indlagt på børneafdelingen.

Monster-planter skal have omsorg, mad og leg

Børnerigets digitale univers kaldes SpilleRiget. Det første spil er Monster Gartner, der allerede er testet og godkendt af børn og personale på Kræftafdelingen for Børn og Unge. 

Ved indlæggelsen får børn og unge på BørneRiget udleveret et personligt ’tag’, som de kan bruge i spiluniverset. SpilleRiget downloades som app til deres smartphones og så er det ellers bare i gang med at lege.  

I det første spil, Monster Gartner, får barnet sin egen personlige monsterplante, der har brug for omsorg, mad og leg – og er afhængig af, at barnet passer på den, når det er muligt. Barnet kan også klæde planten ud og dekorere hospitalsstuen virtuelt ved at kigge rundt gennem kameraet på telefonen.

Monster Gartner og de kommende spil i SpilleRiget skal være med til at gøre barnets hospitalsoplevelse god ved at have fokus på det sociale, bevægelse, kreativitet og leg. 

En hverdag med spil, bevægelse og virtuelt samvær

App’en giver børnene en følelse af ejerskab og ansvar samt en oplevelse af, at andre er afhængige af dem. Det giver en større motivation og glæde i hverdagen, og barnet får lyst til at komme ud af sengen på de dage, hvor det er muligt. 

Det sociale aspekt i App’en inviterer nemlig til, at barnet kan spille med andre indlagte børn samt søskende og venner udenfor hospitalet. Håbet er, at spillet spreder smil, grin og glade tanker på de lange dage på hospitalet.

Barnet skal bevæge sig så meget som muligt

I næste fase af projektet skal Trifork analysere de data, som App’en indsamler. App’en måler nemlig børnenes aktivitet i løbet af dagen, og derfor kan man skabe en aktivitetsprofil på det enkelte barn. Profilen kan i fremtiden bruges som en del af patientjournalen for at vise en oversigt over den daglige bevægelse, som er så vigtig for barnets trivsel og fremskridt mod at blive rask.

Triforks opgave i denne sammenhæng er blandt andet at understøtte dataopsamling samt at implementere et sikkert login-system, så data kan kombineres med patientens identitet.

Vi glæder os meget til at se spiluniverset implementeret på Børneriget, og især til at se indlagte børn spille, lege, være kreative, bevæge sig og tænke på andet end sygdom for en stund.

Trifork går ydmygt til opgaven og er stolte af at være en lille del af så vigtigt et projekt. Et projekt, der virkelig kommer til at gøre en forskel – i første omgang på Rigshospitalet og på sigt vil det blive tilbudt regionalt og nationalt på andre hosptaler.