Nine wins development and maintenance of virk.dk contract again

Press Release, April 12, 2022

Press Release, April 12, 2022

IT-consultancy Nine, a Trifork company, has just won a 4-year contract with The Danish Business Authority on the development and maintenance of virk.dk, which is companies’ digital access to the public sector. Nine have managed the task of maintaining and developing virk.dk since 2011.

Read the full article in Danish below


Nine genvinder kontrakt om udvikling og vedligehold af virk.dk

København, 12. april 2022

It-konsulentvirksomheden Nine, der er en del af Trifork, har genvundet en 4-årig kontrakt med Erhvervsstyrelsen om videreudvikling og vedligehold af virk.dk, der er virksomheders digitale indgang til det offentlige. Nine har håndteret opgaven med vedligeholdelse og videreudvikling af virk.dk siden 2011.

Det er Erhvervsstyrelsens mål med virk.dk at gøre det let for myndigheder at stille digitale services til rådighed for virksomheder og organisationer, og samtidig samle selvbetjening og vejledning for virksomhederne et sted, og dermed lette dialogen/samarbejdet med myndighederne. Virk.dk giver således adgang til ca. 1500 selvbetjeningsløsninger på tværs af offentlige myndigheder og giver mulighed for at se relevant information om og til virksomheden samt at foretage diverse indberetninger, anmeldelser og ansøgninger. Alene i 2021 havde Virk ca. 20 mio besøgende.

Vi er rigtig glade for igen at have vundet opgaven med virk.dk, som alle danske virksomheder er i berøring med. Vi har arbejdet tæt sammen med Erhvervsstyrelsen i mange år og har stort kendskab til hele deres IT- landskab – ikke mindst Virk.dk universet, så det er næsten hjerteblod for os. Dertil kommer vores store erfaring med udvikling af brugervenlige løsninger kombineret med høj it-sikkerhed,

siger CEO i Nine, Jacob Strange.

Senest har Erhvervsstyrelsen med Nine som udviklingsleverandør i marts 2022 lanceret en nyudviklet visningsklient til digital post på virk.dk. Visningsklienten giver danske virksomheder mulighed for at læse deres digitale post på virk.dk efter overgangen til Digitaliseringsstyrelsens nye generation af digital post. Videreudvikling og vedligehold af visningsklienten er en del af den nye kontrakt.

Virk.dk kan også kan også benyttes af udenlandske virksomheder, der på businessindenmark.virk.dk har adgang til et vejlednings- og selvbetjeningsunivers rettet mod udenlandske virksomheder med det formål at gøre det lettere og mere overskueligt at drive virksomhed på tværs af EU’s grænser.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Nine, Jacob Strange, CEO tlf. +45 3158 5700 Trifork,

Peter Rørsgaard, Presse, tlf. +45 2042 2494

Om Nine

Nine er et digitalt konsulenthus med over 150 medarbejdere. Nine har i de sidste 15 år stået bag en række større komplekse digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor blandt andet for Erhvervsstyrelsen, Skat, Domstolsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Region Hovedstaden og ATP. Derudover arbejder Nine for en række større kunder i den finansielle sektor med særligt fokus på selskaber inden for Liv & Pension. Nine blev en del af Trifork Group i 2020.

Om Trifork

Trifork med kontorer i 11 lande i Europe og USA er en international Next Gen IT-virksomhed, der udvikler innovative software løsninger i samarbejde med sine kunder. Selskabet har godt 950 ansatte og arbejder inden for seks forretningsområder: Digital Health, FinTech, Smart Buildings, Cloud Operations, Cyber Protection og Smart Enterprise. Triforks forskning og udvikling foregår i Trifork Labs, hvor Trifork løbende medinvesterer og udvikler teknologi start-up selskaber. Trifork står bag brandet GOTO, som driver et globalt tech community med over 255.000 følgere og mere end 30 millioner views.