Trifork develops app for surveillance study of the COVID-19 infection

Digital Health, May 31, 2022

Digital Health, May 31, 2022

In collaboration with Nine, Duckwise, Statens Serums Institut (SSI), and Testcenter Danmark, Trifork has developed an app for reporting on the corona virus. The aim was for SSI (a governmental public health and research institution under the Danish Ministry of Health) and Test Center Danmark to send out PCR test kits to different groups of the population (i.e., schools, nursing homes, etc.), so that citizens can test themselves and report their results. The development process was very intense as the corona situation was critical and the solution had to be ready as soon as possible. Although the development process was a challenge, we did show that a lot is possible when you have the right tools and the right people on the project – everyone has shown a willingness to take risks in this crisis-ridden situation. In the long term, PCR test kits may also contribute to the surveillance of other respiratory viruses.

Read the full news story in Danish below:


Trifork udviklede app til overvågningsstudie af COVID-19 smitten

I et intenst samarbejde med Nine, Duckwise, Statens Serums Institut (SSI) og Testcenter Danmark har Trifork udviklet en webapp til indberetning af corona, der skulle og skal bidrage til et overvågningsstudie under navnet ”PCR Hjemmetest Studie”. Formålet er, at SSI og Testcenter Danmark kan sende PCR-testkits ud til forskellige områder, så borgerne kan teste sig selv og indberette deres resultater. Det kan for eksempel være områder som skoler eller plejehjem, hvor lærere eller plejepersonale kan teste på vegne af en borger. På sigt kan PCR-testkits også bidrage til overvågning af andre luftvejsvira.

Udviklingsforløbet mellem partnerne var meget intenst, da coronasituationen på daværende tidspunkt var kritisk, og løsningen derfor skulle færdiggøres hurtigst muligt. Derudover stod Trifork for at undervise og opdatere udviklere fra SSI i de nyeste teknologier. Udviklingsforløbet, designforløbet og testforløbet foregik alle parallelt med hinanden, og processen var dermed præget af et hurtigt feedbackloop. Det har krævet lange dage, mange møder, mange timer – men allerede efter to måneder havde vi designet, udviklet og sikkerhedsgodkendt – og kunne præsentere en løsning, der var klar til produktion.

Selvom udviklingsforløbet var en udfordring, fik vi vist, at meget er muligt, når man har de rette værktøjer og de rigtige og kompetente folk siddende på projektet – alle har vist en risikovillighed i denne krisefyldte situation.

Webappen er blevet udviklet på baggrund af de nyeste teknologier indenfor .net, .net blazer webassembly og microservices. Den bruges i dag til generel smitteopsporing, men kan på grund af dens arkitektur nemt udvides, så den er tilpasset til andre og nye sygdomme.

Information omkring studiet kan ses på TestCenter Danmarks hjemmeside.

TestCenter Danmark