Trifork Befordring

Trifork Befordring automatiserer og effektiviserer en traditionelt set meget tung arbejdsproces. Processen omkring håndtering af ansøgning og godtgørelse af befordring for patienter, der ankommer til hospitalet ved egen betalt kørsel, har hidtil været en tung og tidskrævende proces.

Trifork Befordring automatiserer og effektiviserer en traditionelt set meget tung arbejdsproces. Processen omkring håndtering af ansøgning og godtgørelse af befordring for patienter, der ankommer til hospitalet ved egen betalt kørsel, har hidtil været en tung og tidskrævende proces.

Under normale omstændigheder benytter hospitalerne mange ressourcer fra lægesekretærer og sygeplejersker til at hjælpe patienter med udfyldelse af en ansøgning om befordringsgodtgørelse. Denne ansøgning håndteres derefter i en manuel papirarbejdsgang på et lokalt kørselskontor, hvorefter et eventuelt tilgodehavende sendes til udbetaling i økonomiafdelingen op til 10 uger senere.

Trifork Befordring er et intuitivt system, hvor patienten direkte på en touch-skærm udfylder en elektronisk ansøgning om befordringsgodtgørelse. Systemet udregner selv antal kilometer baseret på patientens adresseoplysninger, og ansøgningen sendes elektronisk til de afdelinger, der administrerer ansøgningerne.

Da der er fuld integration til hospitalets booking-informationer, patientens folkeregisteradresse samt andre vigtige oplysninger som fx pension og ambulancekørsel, kan systemet automatisk udregne priser og informere patienten direkte. Dette medfører at arbejdsgangen der før tog op til 10 uger, nu kan gennemføres på ned til 2 dage.

Trifork Befordring sørger for tracking og opbevaring af alle ansøgninger, evt. klagehåndtering og direkte afsendelse til Digital Post.

Trifork Befordring har allerede hjulpet med at minimere kødannelser og også sparet 80% på personaleressourcer ved sekretærskranken på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D og Øjenafdeling E, OUH Odense.

Helle Eriksen

tidl. ledende lægesekretær

Contact

Got questions? Let’s help you

If you prefer, you can also contact us on info@trifork.com