Trifork RoOS

Trifork Ressource- & Opgavestyring (RoOS) er et effektivt Ressource- og Opgavestyringssystem, udviklet specielt til danske sygehusafdelinger. Med RoOS digitaliseres den mundtlige og skriftlige opgaveoverlevering, der ofte er normen på sygehusene. Systemet giver bedre og mere smidige arbejdsgange blandt sundhedspersonalet via digital kommunikation på pc og mobile enheder.

Trifork Ressource- & Opgavestyring (RoOS) er et effektivt Ressource- og Opgavestyringssystem, udviklet specielt til danske sygehusafdelinger. Med RoOS digitaliseres den mundtlige og skriftlige opgaveoverlevering, der ofte er normen på sygehusene. Systemet giver bedre og mere smidige arbejdsgange blandt sundhedspersonalet via digital kommunikation på pc og mobile enheder.

De mest åbenlyse fordele for brugerne af Trifork RoOS er blandt andet overblik over aktuelle opgaver, effektiv kommunikation og færre forstyrrelser i en travl hverdag.

Trifork RoOS er et stærkt redskab til at strukturere kommunikation på sygehusafdelinger, udnytte ressourcerne og i sidste ende levere bedre service til patienterne. Det er væk med papirlister og ressourcetunge arbejdsgange, som lægger unødigt beslag på personalets tid. Tid, der nu kan bruges på mere værdiskabende aktiviteter for patienterne.

Med Trifork RoOS kan sygeplejersken oprette både planlagte og akutte opgaver i systemet, og eventuelt sætte beskeder til at dukke op hos den rette person på et bestemt tidspunkt. Patientens tilstand, hvor hastende opgaven er og supplerende beskeder, kan tilknyttes opgaven. Lægen kan på sin smartphone hurtigt danne sig et overblik over aktuelle opgaver og beskeder på sin personlige arbejdsliste, løbende markere status på opgaverne eller tage ekstra opgaver fra kolleger, som er mere belastede.

Har en sygeplejerske akut brug for en læge til at udføre en opgave ved en patient, opretter hun med det samme opgaven i RoOS. Opgaven dukker op hos alle afdelingens læger, og kan accepteres af den, der er tættest på og har tid. Det resulterer i bedre opgaveflow og mindre ventetid for patienterne på afdelingen.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D og Øjenafdeling E på OUH Odense anvender Trifork RoOS, og har draget store fordele af digitaliseringen af kommunikationen.

Helle Eriksen

tidl. ledende lægesekretær

Contact

Got questions? Let’s help you

If you prefer, you can also contact us on info@trifork.com